Etkin Zaman Yönetimi Eğitimi.

Genel Tanım Olarak ZAMAN; Yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanması, satın alınması mümkün olmayan ve daha fazlasına ya da azına sahip olamayacağımız bir kaynaktır.
Newton’a göre; “zaman tek yönde durmaksızın akar”.
Einstein’a göre ise, “zaman olayları oluşuna göre sıralayan ve olaylara anlam veren bir boyuttur“.
İslam, zamanı sonsuzluk olarak tanımlar.

Size göre tanımı nasıl olursa olsun zamanınızı etkin yönetmenin ne kadar önemli olduğunun farkındaysanız, bunu nasıl yapabileceğinizi öğrenmek için bize ulaşabilirsiniz.