Project Management Institute

Project Management Institute

Proje Yönetimine (PMI) Giriş Eğitimi Konu Başlıkları aşağıdaki gibidir.

1. Proje Yönetimine Giriş

PROJE NEDİR?
PROJELERİN SINIFLANDIRILMASI
PROJE YÖNETİMİ NEDİR?
PROJE YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEKLER
PROJE YÖNETİMİNDE SORULMASI GEREKEN SORULAR
PROJE YÖNETİMİNİN TEMEL İŞLEVLERİ
PROJE PAYDAŞLARI VE YAŞAM DÖNGÜSÜ
PROJE YÖNETİM SÜREÇ GRUPLARI

2. Proje Yönetiminde Bilgi Alanları

PROJE ENTEGRASYON YÖNETİMİ
PROJE KAPSAM YÖNETİMİ
PROJE ZAMAN YÖNETİMİ
PROJE MALİYET YÖNETİMİ
PROJE KALİTE YÖNETİMİ
PROJE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
PROJE İLETİŞİM YÖNETİMİ
PROJE RİSK YÖNETİMİ
PROJE TEDARİK YÖNETİMİ

3. Projenin Başlatılması

BAŞLATMA BELGELERİ VE GİRDİLERİ
PROJE PAYDAŞLARININ BELİRLENMESİ
PROJE BAŞLATMA TOPLANTISI

4. Projenin Planlanması

ZAMAN YÖNETİMİ
PLANLAMA SÜRECİ
PROJE EKİBİ OLUŞTURMA
PROJE MALİYET SÜREÇLERİ
BÜTÇELEME
RİSK YÖNETİMİ VE PLANLAMA

5. Projenin Yürütülmesi

PROJE PLANLAMA TEKNİK VE YÖNTEMLER
PROJE PLANLAMA YAKLAŞIMLARI
PROJE KALİTE YÖNETİMİ

6. Projenin İzlenmesi ve Kontrolü

PROJE İZLEME VE SİSTEM KONTROLÜ
MALİYETLERİN İZLENMESİ VE KONTROLÜ
DURUM TOPLANTILARI
RİSKLERİN İZLENMESİ VE KONTROLÜ
PROJELERDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER

7. Projenin Kapatılması

PROJENİN KAPATILMA BİÇİMLERİ
KAPATMANIN ALT SÜREÇLERİ
PROJENİN SONLANDIRILMASI
SONLANDIRMA BİÇİMLERİ

Proje Yönetimine (PMI) Giriş Eğitimi katılımcı sayısına bağlı olarak 2 veya 3 tam gün sürmektedir. Eğitim talebinde bulunmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.